Görev ve Sorumluluklarımız

Din Hizmetleri Müşavirliğimiz, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkelerde görevlerini icra ederken bulundukları ülkenin Dini İdaresi ile koordineli olarak 17.06.2014 tarihli ve  29033 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 46. Maddesinde yazılı görevleri yerine getirir.

 

Müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlükler

MADDE 46 – (1) Müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin ortak görevleri şunlardır:

a) Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek, her türlü vasıtadan yararlanarak din konusunda bunları aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek.

b) Dini konulu dernek ve vakıfların faaliyetleri ile ilgilenmek, cami ve mescitlerin uygun mahallerde açılmasını sağlamak, bunların kıblelerini tespit etmek; görevli ihtiyacı olan cami ve mescitleri belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.

c) Din görevlilerinin izin, sağlık, yer değişikliği, görevlendirme, görev süresi, yurda dönüş ve diğer işlemlerini yürütmek.

ç) Başkanlık hac ve umre organizasyonlarına katılarak hac ve umre yapmak isteyenlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

d) Zekat, fitre ve vekalet yoluyla kurban kesimi konularında vatandaşlara yardımcı olmak.

e) Başkanlığın görev alanı ile ilgili yayınları ve İslam diniyle ilgili özellik arz eden faaliyetleri ve gelişmeleri takip ederek Başkanlığa bildirmek.

f) Vatandaş ve soydaşlarımızın dini ve milli kültürümüze bağlılıklarını devam ettirmeye yönelik özel programlar hazırlamak ve uygulamak, konferans ve seminerler düzenlemek; vaaz ve irşat hizmetlerini yürütmek; nişan, nikah, hatim, mevlit, sünnet ve benzeri merasimlerde onlara yardımcı olmak.

g) Hastane, ceza infaz kurumları, huzur evi, yetiştirme yurdu ve benzeri yerlerdeki vatandaş ve soydaşlarımızın dini ve manevi ihtiyaçları ile ilgilenmek.

ğ) Vefat eden vatandaş ve soydaşlarımızın teçhiz, tekfin ve defin hizmetlerinde yardımcı olmak.

h) İlgili ülke mevzuatı çerçevesinde ve eğitim müşavirlik/ataşelikleriyle işbirliği yaparak, Türk çocuklarına okul bünyesinde İslam din dersi vermesi için din görevlisi görevlendirmek.

ı) İhtida işlemlerini yapmak.

i) Türk Medeni Kanununa veya mahalli mevzuata göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek veya edilmesini sağlamak.

j) Dini soruları usulüne uygun olarak cevaplandırmak.

k) Başkanlık yayınlarının tanıtım, temin, satış ve dağıtımını sağlamak.

l) Birimin mali iş ve işlemlerini yürütmek.

m) Taşınır malların bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

n) Başkanlık hizmetlerinde kullanılacak olan gayrimenkullerle ilgili işlemleri yürütmek.

o) Başkanlık hizmet alanlarıyla ilgili hususlarda görevli bulunduğu ülkenin dini idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli koordineyi sağlamak.

ö) Yıllık eylem planı ve faaliyet raporu hazırlamak.

p) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

   
Başlıklar:
   
cblogo.png
Diyanet Radyo nebi diniyayin